Eligibility – BBA (CA)

FY Academic Year 2020-21

Sr.NoStudent NameEligibility No
1BORUDE MITALEE RAJENDRA12020055125
2GAIKWAD PRAJVAL KRUSHNA12020055128
3GAIKWAD ROHIT SOMNATH12020055127
4GHULE ABHISHEK KALURAM12020055133
5JADHAV HARSHWARDHAN SHIVAJI12020055126
6KAD KALYANI RAMESH12020055121
7KAD SNEHAL GOKUL12020055132
8KANCHAN SAMIKSHA DILIP12020055120
9KOTWAL KUNAL PANDURANG12020055134
10MAHADIK  PRATIKSHA DEVRAM12020055122
11MHASKE RUTUJA RAMCHANDRA12020055129
12MURKUTE AKANKSHA SHAHAJI12020055124
13SATHE  ARCHANA HANUMANT12020055131
14SHAIKH SURAJ AKBAR12020055123
15THORAT  ARCHANA DAGADU12020055130