Eligibility – B.A.

FY ACADEMIC YEAR 2020-21

Sr.NoStudent NameEligibility No
1ADHAV ASHWINI ARJUN12020055153
2ADLINGE DNYANESHWAR SACHCHIDANAND12020055184
3AKHADE TUKARAM RAJARAM12020055193
4AMBALE SIDHARTH PRAKASH12020055194
5BHANDARE ASHLESHA SANTOSH12020055173
6CHAUDHARI KRUSHNA SANTOSH12020055181
7CHAUDHARI PAVAN BALU12020055171
8CHAUDHARI TEJAL BHANUDAS12020055198
9CHAVAN GOVINDA AABASAHEB12020055140
10CHOUDHARI TEJAS SANTOSH12020055151
11CHOURE SHUBHAM SANTOSH12020055201
12DOLASE KUNAL  VALMIK12020055185
13GAIKWAD KAJAL KAILAS12020055159
14GAIKWAD KISHOR  BHUJANG12020055163
15GAIKWAD MANGESH HARI12020055148
16GAIKWAD SATYAM DATTATRAY12020055178
17GHOLAP RAJSHRI BABAN12020055191
18GHULE VAIBHAV VADAJU12020055189
19GODASE SANDHYA MADHUKAR12020055165
20GOTE SAURABH SHIVAJI12020099304
21INGALE  NITIN JALINDAR12020055168
22JADHAV GAJANAN LAXMAN12020055145
23JADHAV KUMAR NAVNATH12020055156
24JAGTAP AJAY JAGDISH12020055169
25JAGTAP PRANITA PREMDAS12020055175
26JAGTAP SATISH BHAUSO12020055190
27JAMBHALKAR AKSHADA SANJAY12020055172
28JAWALKAR KOMAL  DAMODAR12020055146
29KAD ABHISHEK DATTATRAY12020055155
30KAMTHE POOJA  SUNIL 12020055164
31KHAIRE DIVYA SANTOSH12020055149
32KHAMKAR POOJA ROHIDAS12020055188
33KHEDEKAR RAHUL SANTOSH12020055197
34KHENGARE NIKHITA HANUMANT12020055192
35KODITKAR PRATIKSHA DHANANJAY12020099302
36KOLPE AKASH BALU12020055147
37KUNJIR RUTUJA MACHINDRA12020055160
38KUNJIR SHWETA NANASO12020055195
39LABHADE PRITI BALU12020055200
40LOKARE PRITI SUNIL12020055152
41LOKHANDE PRATIKSHA MARUTI12020055180
42MHASKE GANESH ANKUSH12020055182
43MHASKE MANGESH ANIL12020099303
44MHASKE VAIBHAV SANJAY12020055150
45MHETRE SUMIT POPAT12020055167
46MISAL BUDDHIWAN DATTATRAY12020055186
47MOTE RUDRAKSHA BAJIRAO12020055196
48NIKALJE SHUBHAM KHANDU12020055142
49POTEKAR PRATIKSHA NAGESH12020055161
50RAUT ANIKET MAHADEV12020055179
51RAUT RANJEET RUSHINATH12020055176
52SATHE DINESH RAJENDRA12020055143
53SATHE GANESH DHANANJAY12020055144
54SATHE NIKITA SANTOSH12020055166
55SAWANT OMKAR SAHADEV12020055139
56SHELAR RUPESH DEEPAK12020055154
57SHEMBADE OMKAR NANA12020055141
58SHENDKAR POOJA PANDURANG12020055177
59SHEWALE  KOMAL  LAXMAN12020055187
60SHINDE JIVAN KISAN12020055199
61SURYAVANSI VAIBHAVI VASANT12020055170
62TEMGIRE ANIKET ROHIDAS12020055157
63TUPE RUSHIKESH KHUSHAL12020055174
64UJAGARE KIRAN JITENDRA12020055183
65WALAKE PRATHMESH BAPU12020055162
66ZURANGE TRUPTI  BHAUSAHEB 12020055158